תנועת השומר הצעיר היא חלוצת המסעות לפולין במדינת ישראל. המסע מהווה נדבך מרכזי בתהליך התנועתי. המסע לפולין של התנועה הוא מסע לחיפוש שורשי העם והתנועה שנוסדה בגליציה שבפולין. ייחודיות המסע התנועתי מתבטאת בעומק הלמידה, במימד החברתי של המשלחת וחידוד הזהות המוסרית ערכית של כל חניכה וחניך.  התהליך מורכב משלושה מפגשי הכנה למסע- 2 סמינרים שכבתיים וכנס מטוס, ומסמינר סיכום לאחר המסע.
המסע לפולין מתקיים בחופשת הפסח.

"ובכל אשר יקרה איתכם זכרו- אל תתרגלו, אל תסתגלו- מרדו במציאות הזאת" מרדכי אנילביץ', חבר תנועת השומר הצעיר ומפקד מרד גטו ורשה.

מיקום
פרטים נוספים אצל מדריכי המסע