סמינר מנהיגות שכבת עוז

סמינר סיפתח – הסמינר שפותח את תהליך קבוצות המשך של שכבת עוז