מחנה קיץ באזורים

מחנה קיץ באזורים הולך להיות  מ ט ו ר ף  – פנו אל הקומונרים לקבלת התאריכים של המחנה באזור שלכם!