כנס מצטרפים 1 שכבת עוז

כנס מצטרפים – המסלולים – שכבת י"ב שלא בתנועה