יום פעולות ראשון בקנים! פותחים שנה בשומר הצעיר

פותחים שנה בשומר הצעיר – כולם מוזמנים לקנים!