הכנה ראשונה- מסע לפולין

הכנה ראשונה למסע התנועתי לפולין – שכבות "עוז" ושכבת "ואהבת".