אספה ישראלית אירוע חותם ארצי

אסיפה ישראלית לזכרו של יצחק רבין ז"ל – מועצת תנועות הנוער