תמונת מצב

רון ון ראלטה

רון ון ראלטה, חבר צוות מוביל, רכז אגף שטח. אחראי על פעילות האזורים, קהילות, רשויות, פיתוח ואסטרטגיה.