שומרים על החיים

כנס “שומרים על החיים” לחוות ההכשרה ומעגל תנועות הנוער!