אזור יהודה
רכז האזור
 לב ליטמן
​ 058-6258511

צוות האיזור
רכז חוות הכשרה - עמיר נוימן - 050-7541544

רכזת הדרכה - עפרי ליכטשטיין - 052-3855393

רכזת מרחב יואב - ענב אשל - 054-2620105

רכזת קן מרכז ירושלים - עדי אשל - 054-2620106
רכז קן בקעה - ים טליאס - 054-2622060
רכז קן מודיעין - עמרי סרבי - 052-6877404
054-9344926 - רכז קן כפר מנחם - תו שגיא
רכז קן כפר מנחם - דריו קאלפ - 050-4432447
רכז קן חצור - דין שרעבי - 054-7685653
רכזת קן הראל - טל קפטור - 058-4905400
רכז התנועה בפנימיית צפית - אופיר דקל - 054-5580502