המחלקה מתפעלת את תחום: מבנים ותשתיות, רכש וציוד, ניהול ובקרת תחום הרכב.
באחריות המחלקה לספק את הצרכים המתקבלים מצוותי השטח, בכלל הפעילות הארצית אל מול אישור וביצוע ההזמנות - קשר בלעדי עם הספקים השונים.
בתחום התשתיות - שמירה על רמת מבנים ובטיחות בהתאם לנהלים, ביצוע אחזקה שותפת, ניהול נושא השכירות [ארנונה, חשמל וכו']
מיכל לוי
עמרי הדר
רכזת תשתיות
רכז טכני
052-4840601
052-4840604
michal.levi@hashomer-hatzair.org
omri825@gmail.com

מחלקת תשתיות וטכנית