מחלקת הקן הקיבוצי מרכזת את העשייה השומרית בכל הקיבוצים בהם פועלת התנועה.

השומר הצעיר פעיל בקיבוצים מדן שבצפון ועד כרם שלום שבדרום. הפעילות החינוכית העניפה בקן ובחברות הנעורים, כוללת חניכים וחניכות מכיתה ד' ועד י"ב.

במהלך השנה מפיקה מחלקת הקן הקיבוצי, ימי עיון לקומונרים, ימי מחלקה לרכזי הקן בקיבוצים ומתכללת את שלל האתגרים והמשימות העולים מהשטח.

בשנים האחרונות עוברים הקינים הקיבוציים שינויים, כאשר התנועה עוברת לפעילות מרמת הקן האזורי לקן בכל קיבוץ. ישנם מספר קינים אזוריים ומוסדות חינוכיים שימשיכו לפעול במתכונתם הנוכחית, אך רוב רובם של הקיבוצים כבר הקימו או יקימו בקרוב קן בקיבוץ.

מחלקת הקן הקיבוצי

מחלקת הקן הקיבוצי שמה לה לדגל לשזור את פעילות התנועה בפעילות החינוכית בקיבוץ. השאיפה היא ליצור שיח חינוכי ענף עם מוסדות החינוך בקיבוצים ועם המועצות האזוריות.

חלק משמעותי ממשימות המחלקה נובע מהשותפות עם התנועה הקיבוצית ופורום המגזר הכפרי שבמשרד החינוך. המחלקה לוקחת חלק באופן פעיל וקבוע באירועים השונים של השותפים ואף עוזרת להפיק חלק מהם.

השאיפה שלנו היא להיות משמעותיים בכל מקום בו אנו פועלים. אנו מעוניינים להגיע לכל חניך וחניכה ולאפשר להם פעילות משמעותית וחברות בחברת נעורים שוקקת ומשמעותית.​חזק ואמץ!

גיא שרי
רכז קן קיבוצי
050-5456457
kibbutzi@hashomer-hatzair.org