מחלקת הקן העירוני מרכזת את כלל הפעילות של הקנים העירוניים בתנועת "השומר הצעיר".
קני התנועה בערים פרושים היום בערים רבות – מב"ש בדרום ועד נהריה שהצפון וכוללים אלפי חניכים וחניכות.
המחלקה קמה לפני שנתיים מתוך בחירה תנועתית להעצים את פעילות התנועה בעיר ולחדש את אופני הפעילות.
בתקופה זו התנועה בחרה להקים קנים חדשים, ולהציב יעד תנועתי – הגדלה מתמדת של מספר החניכים בקנים העירוניים והרחבת הפעילות התנועתית לערים ושכונות חדשות.
השאיפה שלנו היא להיות משמעותיים בכל מקום בו אנו פועלים. אנו מעוניינים להגיע לכל חניך וחניכה ולאפשר להם פעילות משמעותית וחברות בחברת נעורים שוקקת ומשמעותית.

המחלקה פועלת במספר מישורים:
  1. קשר ישיר מול רשויות מקומיות ורכזי מחלקות החינוך בערים.
  2. הכשרת בעלי התפקידים בתנועה – רכזי אזור, רכזי קנים וקומונרים לקבלת כלים לעבודה טובה בעיר.
  3. שיתוף פעולה ברמה הארצית והמקומית עם תנועות נוער נוספות דרך שולחן מועצת תנועות הנוער (מת"ן)
  4. בניית תכניות אסטרטגיות לקנים לפי מודל הקן העירוני כולל עבודה ברשות, בבית הספר ובשכונה.
  5. ריכוז פעילויות הרוחב הארציות שמתקיימות בעיקר בקן העירוני – קייטנות בחופשים, גיוסי חניכים בבתי הספר בפתיחת השנה, גביית דמי החברות בתנועה.
 
 
 מחלקת קן עירוני

ענבר הרפז
רכזת קן עירוני
נייד: 052-4840609
מייל: 
inharpaz@gmail.com