מחלקת קהילה היא מחלקה המלווה את פעילות קני התנועה בשכונות. הליווי נעשה באמצעות ימי הכשרה לקומונרים ולבוגרים ודרך מתן כלים ומענה הרלוונטי לפעילות בכל מקום ומקום. כמו כן, המחלקה מובילה בתנועה תהליכים סביב הכרות וציון הנוביגוד, הסיגד, יום הזכרון לנספים בדרך מאתיופיה לישראל ויום הווטרנים.

חזק ואמץ!

גלית פיין
רכזת קן קהילה
נייד: 053-3305862 
מייל: fine.galit@gmail.com

מחלקת קהילה