בן גוריון במכתב לתנועות הנוער

"מגמתכם לשמור על גרעיני ההתיישבות לצרכי התיישבות קרובה - היא ביסודה נכונה, ומשרד הביטחון יתן למטה הצבאי הוראות בנידון. מובן מאליו, שכל עוד לא נסתיימה המלחמה צרכי המלחמה והניצחון קודמים לכל, אבל בלי הכרח ברור אין לתת לפורר את גרעיני ההתיישבות, ומשרד הביטחון מקבל ברצון את עמדתכם המאוחדת להקים מסגרת מיוחדת לגרעינים, שלא תהיה קשורה לחטיבה צבאית כלשהיא. יהיה צורך אחרי מתן חופש של שבוע לגרעיני ההתיישבות להמשיך באימוניהם במסגרת של נוער חלוצי לוחם, ויאחזו כל האמצעים לשמירת שלמות הגרעינים, עד כמה שאפשר בתוך תנאי המלחמה"

ייעוד הנחל
​ 
"הנח"ל יהווה מסגרת פיקודית-צבאית השומרת על קיומם ושלמותם של גרעיני תנועות וארגוני הנוער ומשלבת בין משימות צבאיות לאומיות כחלק מרצף התהליך החינוכי משלב תנועות וארגוני הנוער לשלב ההגשמה".

מחלקת נח"ל

      

מסלול הנח"ל
הנח"ל הוקם ב 1948 במהלך מלחמת העצמאות לאחר פירוק הפלמ"ח. הנח"ל קם מתוך דרישת תנועות הנוער הציוניות-חלוציות ליצור מסלול צבאי ייחודי לחברי הגרעינים שיאפשר את קיום הגרעינים והכשרתם לקראת חיי הגשמה בוגרים. כראוי למסלול חלוצי, מראשיתו לקח על עצמו הנח"ל משימות לאומיות בתחומים שונים ומגוונים. מהקמת הנח"ל ועד היום השתנה המסלול מספר רב של פעמים אך תמיד שמר על ייעודו – שילוב בין משימות צבאיות למשימות לאומיות לקראת היציאה המשותפת לחיי הגשמה.
בראשיתו עסקו חיילי הנח"ל בהקמת היאחזויות וקיבוצים וביישוב הארץ באזורי הספר לאורך הגבולות ועסקו במשימות חקלאות, עיבוד האדמה ושמירה על היישוב. בראשית שנות ה90 - עם התעצמותו של משבר הקיבוצים ותהליך ההפרטה, מסלול הנח"ל שכיוון את החיילים להגשמה בוגרת בקיבוצים איבד את הרלוונטיות שלו. יעד ההגשמה הפך להיות לא משמעותי לבוגרי התנועות ולא עמד כיעד למילוי משימות לאומיות. הביטויים לכך היו מספר הולך ופוחת של מתגייסים למסלול הנח"ל ומעטים שהמשיכו להגשים בקיבוצים (פחות מ 10%). תנועות הנוער ללא יעדי ההגשמה החלו לאבד מכוחן וממשמעותן. אל מול משבר זה קם אפיק הגשמה חדש בתנועות החלוציות בדמות תנועות הבוגרים - חיי משימה ושיתוף בקומונות ובקיבוצי מחנכים חדשים ברחבי הארץ. בכדי לאפשר את מהלך הקמתן של תנועות הבוגרים וחידושן של תנועות הנוער הציעו התנועות לשנות את מסלול הנח"ל ולהתאים אותו למסלול ההגשמה החדש ולמשימות לאומיות שרלוונטיות לתקופה הנוכחית בחברה הישראלית.
כך שינה המסלול את אופיו ובמקום פרק היאחזות שבו עוסקים בחקלאות ובשמירה לקראת הגשמה בוגרת בקיבוץ, קם לו פרק המשימה בו מתקיימים חיי שיתוף גרעיניים לצד עשיית משימות חינוכיות ביישובי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית ברחבי המדינה - לקראת יציאה לחיי הגשמה בתנועות הבוגרים. כך עוצב מסלול הנח"ל החדש וכך הוא פועל עד היום. 

השומר הצעיר במסלול נח"ל:
התנועה החלה לקחת חלק משמעותי בנח"ל עם התחדשות מסלול ההגשמה בתחילת שנות ה 2000. כיום תנועת השומר הצעיר היא התנועה השנייה בגודלה בנח"ל, מעל 200 חיילי וחיילות התנועה במסלול מהווים 11% מכלל החיילים בנח"ל. חיילי התנועה משרתים בכל התפקידים הקיימים – מתפקידי לחימה בגדוד 50 ובגדוד הקרקל דרך מורות\ים חיילות\ים ומדריכי נוער בבסיסים השונים. בשנים האחרונות אף התחלנו לקחת אחריות על תפקידי המטה השונים בחיל החינוך ועל פיקוד בטירונות מגל. בכל אחד מהמוקדים הללו ישנם מפקדים חברי התנועה שבחרו להיות עמוד הטווח הפיקודי של מסלול הנח"ל בהכשרה ופיקוד ברוח נחלאית.

על המחלקה:
המחלקה אחראית על הדרכתם של חברי הגרעינים בשלבים השונים וליוויים במסלול הנח"ל, כמו גם על חברי חוות ההכשרה המיועדים לגיוס. כמו כן, המחלקה מלווה את מדריכי ורכזי השכבות.  תכני הדרכת החניכים במסלול מפותחים על ידי המדריכים בשלבים השונים במסלול ונשמרים במרכז ההדרכה של המחלקה.
בשנה האחרונה ייסדנו את צוות 'שומרים על מדים' המורכב מחברי השכבות צוותא ופסיפס. תפקידיו של הצוות הם: להכשיר את צוותי המדריכים העתידים להדריך במסלול, ללוות את המוקדים השונים בשירותם הצבאי ולהוות להם 'אח\ות בוגר' במסלול ולפתח את מרכז ההדרכה הנח"לאי.
המחלקה מחברת בין התנועה ובין הגורמים השונים האחראים על מסלול הנח"ל: צה"ל, משרד הביטחון, משרד החינוך והרשויות המקומיות.

רון ולדניגר
רכז מחלקת נח"ל
נייד: 052-5809862
מייל: ronis24@gmail.com