"השומר הוא חובב טבע, לומד להכירו ומושרש בנוף מולדתו"
מחלקת מפעלים אחראית על מפעלי התנועה הארציים, האזוריים והקיניים - טיולים, מחנות, סמינרים ופעילות צופית על כל סוגיה - בנוסף אמונה המחלקה על תחומי השמירה על החיים (בטיחות, ביטחון, שעות חירום, תברואה) הן בשגרה והן במפעלים וכחלק מכך עוסקת בהכשרת כלל בעלי התפקידים בתנועה בתחומים אלו.
מטרתה המרכזית של המחלקה היא לאפשר קיום מגוון רחב של פעילויות חינוכיות ערכיות בצורה מקצועית, אחראית ובטוחה.

מחלקת מפעלים

            דגן לברן           
רכז מחלקת מפעלים
נייד: 052-4840603
מייל: zofiot@hashomer-hatzair.org


זיו דיסטל
רכז בטיחות
נייד: 0524840608

מייל: zivd@hashomer-hatzair.org

​ביטול השתתפות חניך לאירוע
 יעשה אך ורק דרך מוקד ביטולים של השומר הצעיר בטלפון מספר 03-9430006

לצפייה בחוזר הורים ובנהלי ביטול ניתן להיכנס דרך הרשמה ותשלומים - היסטוריית תשלומים