מחלקת הדרכה אחראית על מכלול התכנים שעוברים בקנים. 
המחלקה מהווה מרכז תוכני, רעיוני והדרכתי לתנועה. 
 
המחלקה נמצאת בדיאלוג מתמיד עם השטח, מצד אחד היא אחראית על העברת התכנים למדריכים ולחניכים בקנים ומצד שני היא שואבת מהם את הרעיונות החדשים שלהם מעבדת אותם ומעבירה אותם לכלל התנועה. 
ע"י כך ממלאת המחלקה תפקיד נוסף וחשוב, היא דואגת לכך שהתנועה, למרות השוני והגוון העצום שקיים בה, תהייה תנועה אחת שמודרכת ע"י אותם התכנים. 

בנוסף, החל משנת תשע"ה עוסקת המחלקה בשילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בקינים ובמפעלי התנועה. לקריאה על פרוייקט ייחודי זה, לחצו כאן
 
מחלקת הדרכה כחלק מההנהגה הראשית  מזמינה את כלל מדריכי ומדריכות התנועה וגם את חניכי וחניכות התנועה לשלוח (דרך מרכז ההדרכה) תכנים, פעילויות ורעיונות. הדברים הטובים והמתאימים יפורסמו לכלל התנועה. 
 
חזק ואמץ!

אנה ברצלבסקי
058-4986776
bratz.anna@gmail.com

מאיה קוטליאר
052-4840607
​mayakot@gmail.com
מחלקת הדרכה