מפ"ם הייתה מפלגה ציונית סוציאליסטית אשר הוקמה בשנת 1948, כאיחוד בין "מפלגת פועלים השומר הצעיר" "והתנועה לאחדות העבודה פועלי ציון".
לאורך כל שנות קיומה, דגלה המפלגה באחדות מחנה הפועלים ותמכה, עם סייגים מסוימים, בשותפות עם ברית המועצות הקומוניסטית. מקור כוחה העיקרי היה בתנועות הקיבוציות ובפרט בקיבוץ הארצי.
מפ"ם החזיקה גם במוסדות תרבותיים חשובים, ביניהם עיתון "על המשמר" ו"משמר לילדים". בבחירות לכנסת הראשונה, קיבלה המפלגה 19 מנדטים והייתה לסיעה השנייה בגודלה בכנסת. על אף הישגיה וקרבתה האידיאולוגית היחסית למפא"י בראשות בן-גוריון, היא מצאה עצמה מחוץ לקואליציה ולמעגל קבלת ההחלטות.
ההיסטוריה של המפלגה מלאה בפילוגים, חילוקי דעות אידאולוגיים מרים ופרישות של חברים על רקע זה. במרוצת השנים התאחדה מפ"ם עם רצ ושינוי ליצירת מפלגת "מרצ".

מפ"ם

קרדיט תמונות: ארכיון השומר הצעיר יד יערי