המוסדות החינוכיים


לאחר הקמתו של הקיבוץ הארצי בשנת 1927 החלו מרדכי שנהבי ושמואל גולן, לפתח את מודל המוסד החינוכי של השומר הצעיר. המטרה המרכזית של מוסדות אלה הייתה לחנך את הנוער לחיי הגשמה בקיבוץ, שתפעל באופן אוטונומי ונפרד מחברת המבוגרים. המוסד החינוכי הראשון "שומריה", הוקם בשנת 1931 במשמר העמק והיווה חלוץ ומודל לכעשרים מוסדות שקמו אחריו.
בסיסם של המוסדות החינוכיים הינו הקבוצה השומרית – בני אותה שכבת גיל, במרבית המקרים מקיבוצים שונים, המלווים על ידי מחנך או מחנכת. המוסד החינוכי היה מעין "דגם מוקטן" של קיבוץ ובו פעלו וועדות וענפים, ערבי תרבות ומסגרות אוטונומיות שונות. במרבית המקרים, היוו המוסדות החינוכיים מסגרת אזורית משותפת לכמה קיבוצים בהם גדלו והתחנכו רבבות בעשרות השנים האחרונות.
בבסיס הפדגוגיה של המוסדות החינוכיים עמדה האמונה כי מתן אוטונומיה לבני הנוער לעצב את חייהם הינו כלי לחישול האופי ולעיצובו. במוסדות החינוכיים התקיים איזון בין ראיית הנערים והנערות וצרכיהן לבין חינוך אידאולוגי ברוח ערכי השומר הצעיר.
עם תהליכי ההפרטה בקיבוצים, חלים שינויים דרמטיים גם ברעיון ההיסטורי של המוסד החינוכי. מוסדות רבים נסגרו וחלקם פועלים במתכונת מצומצמת של מספר ימים בשבוע, עם או בלי לינה ונקראים בחלק מהמקרים "חברת נעורים אזורית" .פעילות חינוכית של השומר הצעיר הינה חלק אינטגרלי מפעילות המוסד החינוכי, מתוך אמונה ברעיון והיכולת המשותפת של המוסדות והתנועה לשמר אותו תוך כדי התאמה לרוח התקופה.
רבות נכתב על המוסד החינוכי בספרי פדגוגיה חינוכיים (המוסד  / יצחק פלטק, בהוצאת יד טבנקין) ואף ברומן מאת יעל נאמן שיצא לאחרונה (היינו העתיד / יעל נאמן, הוצאת "אחוזת בית ספרים", 2011)
לכתבה על המוסדות החינוכיים היום, בעקבות חגיגות 80 למוסד "שומריה" במשמר העמק (ידיעות הקיבוץ, 31.10.11)
מוסד "שומריה", המוסד החינוכי הראשון של קיבוצי שומר הצעיר, שהוקם בשנת 1931 במשמר העמק.
(קרדיט תמונה: Greyelf. תחרות ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת. מתוך פיקיוויקי)
ערב פורים בחברת הנעורים צפית שבמועצה אזורית יואב (קיבוץ כפר מנחם).
ענף פרוייקטים - ענף הדגל של חברת הנעורים רעות שנמצאת במועצה אזורית מגידו (קיבוץ עין השופט)