אודות התנועה

השומר הצעיר הינה תנועת הנוער היהודית הציונית הראשונה. התנועה הוקמה בשנת 1913 בגליציה, על ידי קבוצת נערים יהודיים, שביקשו למצוא פתרון לבעיה היהודית, מנקודת מבט חילונית ותוך כדי אימוץ הדרך החינוכית של תנועות הנוער שקמו בגרמניה החל מסוף המאה ה-19, שכללו התקרבות לטבע, יצירת קבוצות אינטימיות ומתן מענה למצוקותיהם של בני הנוער.
במרוצת השנים עסקה התנועה בבניין חיים חדשים בארץ ישראל וכמסגרת חינוכית ערכית המשלבת ציונות עם סוציאליזם ואחוות עמים. כאחת מתנועות הנוער הציוניות, הייתה התנועה בכל הצמתים ההיסטוריים שזימנה המאה העשרים לעם היהודי: הקמת קיבוצים בארץ ישראל, פעילות במסגרת קק"ל בארץ ובגולה, קיום חיים יהודיים בגטאות והשתתפות במרידות שונות בתקופת השואה.
בתקופת המנדט הבריטי ובשנותיה הראשונות של המדינה היה השומר הצעיר מעורב בלחימה בפלמ"ח ובמחתרות בהקמת נקודות התיישבות חדשות ובקליטת עלייה.
מבנה הגג של השומר הצעיר כולל בתוכו מגוון פעילויות: פעילות תנועתית בעשרות מוקדים ברחבי העולם, המופעלת על ידי הקהילות המקומיות ושליחים מהארץ. חטיבה נוספת היא החטיבה הערבית אג'יאל (בערביתأجيال דורות( ופעילות חינוכית ענפה בעשרות קינים ברחבי הארץ, במרחב העירוני והכפרי-קיבוצי.
ערכי הליבה של השומר הצעיר – ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים משמשים מצפן ערכי משחר הקמתה של התנועה ועד ימינו. מגוון פעילויות התנועה, מהפעילות בקינים ועד הסמינרים והטיולים מהווים כלי בחינוך הנוער לאור ערכים אלה.
סניפי התנועה (הנקראים "קנים"), נועדו להיות מוקדים של התרחשות חברתית תוססת, של חברת נעורים פתוחה המחנכת לשוויון ערך האדם באשר הוא, לשיתוף וסולידאריות באמצעות הקבוצה החינוכית ולהעצמה אישית דרך אחריות ואוטונומיה המלווה על ידי מבוגרים משמעותיים.